fbpx

Preventie van gezondheidsklachten loont

Fysieke overbelasting komt regelmatig voor indien medewerkers zwaarder productiewerk doen. De oorzaken kunnen verschillend zijn. De belangrijkste 3 factoren hierbij zijn: de inrichting van de werkplek, de werkstijl van de medewerker(s) en hoe het werk georganiseerd is. Als zowel werkgever als medewerker(s) hierin samen optrekken kan fysieke overbelasting vaak voorkomen worden. Vanuit een RI&E, risico-inventarisatie en evaluatie, en/of een PMO, preventief medische onderzoek, komen vaak knelpunten op het gebied van fysieke belasting aan het licht.

Voorbeelden van preventieve items, vragen die de arbeidstherapeut regelmatig begeleidt:

  • Veilig en ergonomisch tillen in de praktijk.
  • Gezond werken op en boven schouderhoogte.
  • Repeterend bukken of langdurig voorovergebogen staan en gezondheid.
  • Herstelmomenten nemen tijdens arbeid, hoe doe ik dit?
  • Langdurig staan en het voorkomen van klachten.
  • Kunt u een medewerker van ons opleiden tot deskundige fysieke belasting, ergo-coach?
  • Welke til-hulpmiddelen kunnen wij het beste gebruiken om het werk minder belastend te maken?

Werkwijze arbeidstherapeut LifeStyle health & prevention Weert

De arbeidstherapeut van LifeStyle health & prevention Weert is gespecialiseerd op het gebied van fysieke belasting. De vraagstelling en de doelstellingen van de opdrachtgever, werkgever en/of arbodienst zijn het startpunt.

De intake vindt in de regel plaats op de bedrijfslocatie en is de basis voor de preventieve interventie. Tijdens de intake is er aandacht voor de inrichting van de werkplek,  de werkhouding, de verschillende werktaken /-handelingen, de werkduur en de organisatie van het werk. Indien nodig worden interviews met medewerkers en leidinggevenden toegevoegd om een compleet beeld te krijgen van de ervaren arbeidsbelasting. Ook kunnen gegevens vanuit de RI&E en / of het PMO geraadpleegd worden. Vervolgens wordt er in samenspraak een plan van aanpak geformuleerd. Hierin wordt ook de borging, door de organisatie zelf, meegenomen.

Neem gerust vrijblijvend contact op bij vragen over preventie fysieke belasting door  LifeStyle health & prevention Weert.

Paul Broens
Arbeidstherapeut,
Register Consultant Duurzame Inzetbaarheid

Wij helpen u graag, bel: 0495-543710 of mail info@fysiolifestyleweert.nl

Neem contact op

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt